Dokument Fortify 2

 1.  Projektflyer Fortify 2, feb -13 FFo.pdf
 2. Överblick.pdf (1,1 MB) Brevmall med datum.doc  - projektet i ett grafiskt nötskal
 3. Brevmall med datum.doc  - för projektanvändning
 4. Fortify 2 kortfattat.pdf  - en administrativ vägledning; ekonomi, resurser
 5. Anmälningsblankett Fortify 2.doc (304 kB)  - word-fil, kan justeras
 6. Anmälningsblankett Fortify 2.pdf (332 kB)       - för direkt utskrift o ifyllnad
 7. Utvärderingsblankett F O R T I F Y 2.pdf (242,7 kB)  - utvärdera kursen
 8. Redov-xx personlig.xlsx (12333) - Arbetsdagbok


Dokument, s.k. Fortify-träffar inom Yrkesproffs 2, 2012

Här hittar du skriven information och de blanketter som kan komma till nytta i planeringen och hanteringen av branschträffarna 2012:

 1. Yrkesproffs i Svenskfinland 2 info.pdf (272,7 kB) Informationsblad
 2. KICK OFF.docx (83,3 kB) Enkel guide för planeringen
 3. Anmälningsblankett_YP 2.pdf (365,6 kB) För anmälan om deltagande /närvaro
 4. Anmälningsblankett YP 2.doc (295,5 kB)  För anmälan om deltagande /närvaro
 5. Utvärderingsblankett YP 2.pdf (170,7 kB) Skall ifyllas och inlämnas innan deltagarna reser hem
 6. Timredovisning Din skolas egen modell duger också
 7. YP2_Mall för branschträffar-1.doc (201 kB) En modell för planering
 8. YP2_Brevsida.doc (191 kB) A4-botten med projektnamn och logon 
 9. Sammanfattning och utvärdering 2012.pdf (281,3 kB)


Dokument för verksamheten i projekt Fortify 2009-2011

 
Infoblad C 2011.pdf (242,5 kB) Insatt 22.03.2011
 
Brevsida.doc (160,5 kB) : A4 för användning, med projektnamn och logor
RIKTLINJER för Fortify.pdf (172,1 kB) : Handout-info 20 okt. 2009
Redovisning-tim AR.pdf (250,3 kB) : Blankett - kan ifyllas digitalt
Brev till Fortify.doc (119 kB) : Erbjudande från Fisyl
Yrkesproffs_infoblad (2).pdf (486,6 kB) : ...som vi samarbetar med
Alla branscher med.docx (245,5 kB) : Vem utför och vilka bjuds in
Branscher hos Ua.pdf (98,7 kB) : Förteckning över branschutbud
Anmälningsblankett.doc (198 kB) Blankett för anmälan av grupp/bransch till fortbildning (ifylls på dator el. skrivs ut för ifyllnad, sänd in som bilaga)
Anmälningsblankett AR2.pdf (344,3 kB) Alternativ blankett för anmälan till fortbildning (ifylls digitalt och sänds in som bilaga, kan skrivas ut)
Utvärderingsblankett FBD AR.pdf (244 kB) : Blankett för utvärdering av fortbildning
 

Inlägg och komplement

Forify föreläsning Selene.ppt (2,8 MB) Inlärningsstilar: Selene Marckwort, 2011

Aktuellt från UBS.ppt (419 kB) Presentationen gjord av Tor Lindholm, 2010
Aktuellt från Ubs 8.6 Optima.pdf (137,5 kB) Presentationen gjord av Carola Helle, 2010
 
Utv-sammanfattning 10 Sheet1.pdf (48,2 kB) Så här tyckte deltagarna om fortbildningen i juni 2010

Dokument för administration och projektstyrning

Dessa berör inte Yrkesproffs 2 / 2012

1A. Fortifys infoblad som pdf-fil (infört 22.3.2011, kl. 15:58)

1B. Fortifys infoblad som omni graffle-fil

2.   Mål och tyngdpunkt Allmänna mål, tyngdpunkter 2010/2011, målgrupper

3.   Spridning genom leden En schematisk väg att nå fram till alla

4.   Genomförande En matris som stöd för minnet

5.   Planeringsresurs Resursfördelning för planering och förvaltning

6.   Marknadsföring Att informera och återkoppla